Kørekort til livet

For unge på vej ind i voksenlivet.

“Kørekort til livet” åbner muligheder, ligesom et kørekort til bil. Det giver mulighed for at komme fra A til B i livet, på flere forskellige måder, ud fra en større bevidsthed, ud fra et større perspektiv.

Ved overgangen til voksenlivet er det helt naturligt at opleve spænding og indre uro. Der er mange ting, som forandres for det unge menneske og mange følelser er i spil. Nogle unge mennesker kan have det svært med at rumme alle disse forandringer og følelser, hvilket kan resultere i, at de kan udvikle angst- og stresslignende symptomer, og i værste fald, udvikle en depression i større eller mindre grad. Andre unge mennesker oplever overgangen, som spændende, måske endda som frie fugle, men alle unge, vokser og trives bedst, når de har mulighed for at dele sig, deres tanker og deres liv, i en nærværende, medlevende og indlevende kontakt med en anden, hvor de føler sig set og hørt, ud fra hvem de er, og ikke ud fra, hvordan andre, forældre, familie, samfund eller venner, kan mene de skal være. Alle unge mennesker kan få glæde og gavn af et “kørekort til livet.”

Med baggrund i min viden og i mine egne personlige erfaringer, med denne overgang til voksenlivet, ønsker jeg, at støtte unge mennesker på deres vej gennem denne, for nogle svære, overgang. For at afprøve og afstemme “Kørekort til livet,” indgik jeg et samarbejde med Michelle, en ung pige på 18 år i gang med 2.g.

Læs Michelles overvejelser, tanker og oplevelser, før, under og efter forløbet.
Klik her.

“Kørekort til livet” er et  individuelt forløb, tilpasset dine behov og dine muligheder. Det kan indeholde følgende elementer:

Indgåelse af Kontrakt, Terapi /Coaching, Meditation /Yogaøvelser, Bevidsthedslæren, Walk and Talk, Fokus på: Vejrtrækning, Søvn, Kost, Motion og Døgnrytme.

Hvad du kan forvente af “Kørekort til livet”

Selvrealisering, Større Kropslig- og Mental Bevidsthed, Selvindsigt, Selvansvarlighed, Selvværd, Selvtillid, Selvstændighed, Overblik og Overskud.