Udtalelser

”Karin bragte mig i en tilstand af ro, som jeg var kommet alt for langt væk fra.”
”Karin´s terapi løftede mig enormt og jeg er imponeret over hendes evne til at forstå mine behov”
”Karin fik mig til at se klart igen, jeg gik opløftet og glad derfra”
”Karin hjalp mig med min angst for nåle”
”Karin har sporhunde instinkt”

“Jeg begyndte at komme hos Karin, fordi jeg havde en følelse af, at jeg havde mistet mig selv eller ikke var autentisk i samspillet med min familie og især med min mand. Jeg kunne ikke forstå, at tingene ikke udviklede sig sådan som jeg ønskede og hvorfor vi uafladeligt kørte i ring med de samme konflikter. Det havde stået på så længe, at jeg var begyndt at få fysiske symptomer (grådanfald, svimmelhedsanfald, synsforstyrrelser, søvnproblemer, generel utilpashed, maveproblemer mv.), som følge af min frustration over at løbe panden mod en mur. Jeg opsøgte min læge, der diagnosticerede mig med middelsvær depression og anbefalede, at jeg overvejede medicinering. Det blev vendepunktet. Jeg ville under ingen omstændigheder medicineres. Jeg måtte være i stand til at løse op på anden vis. Jeg havde ikke brug for symptombehandling, jeg havde brug for at få fat om ondets rod. Jeg opsøgte Karin for at få hjælp til at lære at tackle min situation på en anden måde end det, jeg havde forsøgt hidtil. Karin indledte med at prikke til mange af mine forudindtagede holdninger og tankemønstre og lokkede mig til at være åben overfor, at det ikke var givet, at det resultat jeg forventede som følge af mønstrene, ville blive det endelige. At der var andre udfald, men at det krævede at jeg ændrede mit input Jeg blev klar over, at mit liv foregik i så højt et tempo, at jeg ikke havde taget mig tid til at tænke mig om og mærke efter, hvad jeg egentlig mente om dette eller hint og at jeg det meste af tiden fulgte de mønstre, jeg havde tillagt mig i et forsøg på at få tingene til at glide bedst muligt. Det medførte, at alle omkring mig reagerede på samme måde hver gang. Jeg fik et simpelt værktøj med hjem til at skaffe mig mere betænkningstid, som virkede den allerførste gang jeg brugte det og har virket hver gang siden. Næste session handlede grundlæggende om at flytte fokus fra det uvæsentlige til det væsentlige, til det basale behov hos alle mennesker. At flytte fokus fra irritationen over opvasken og de endnu ikke ophængte opslagstavler til kærligheden. Teoretisk set burde det være en nem opgave, men vi arbejder stadig med ændre de indgroede tanke- og reaktionsmønstre. Jeg vil gerne give Karin både som menneske og terapeut følgende ord med på vejen: hun er meget nærværende og besidder en god indlevelsesevne. Hun er god til at trække på personlige erfaringer uden at hendes historier overskygger mine og til at revurdere sin opfattelse og fremgangsmåde, hvis hun fornemmer, at hun ikke rammer plet. Hun er god til at læse mellem linjerne og til at høre de ting, man ikke siger direkte, men som ligger bag det, man fortæller. Der ligger formentlig en god del teoretisk viden bag Karins rådgivning, men hun formår at gøre det jordnært og har altid et praktisk råd på hånden til at hjælpe en på vej. Jeg forlader altid en session hos Karin i godt humør, optimistisk og med troen på, at jeg selv har styrke til at ændre de ting, der ikke fungerer.” Kh Lotte

Jeg håber at kunne være med til at synliggøre at der er andre alternativer end psykiatere og psykologer, når psyken behøver hjælp.

For mig og min livssituation, har det betydet alt at få hjælp fra Karin, hun var der på det rette tidspunkt, på det rette sted, og med den rette uddannelse, viden og faglige kompetence til at hjælpe mig hvor jeg var psykisk, efter mange års sygdom og kroniske smerter samt problemer med det offentlige uden afklaring. Jeg var gradvist blevet umyndiggjort, objektificeret samt havde fuldstændig mistet troen på mig selv – mangel på selvværd og min selvtillid var så lav, at jeg var gået fra at altid hvile i mig selv og været det mest sociale, kommunikative og opsøgende menneske, til at blive mere og mere isoleret, ensom og et meget negativt samt opgivende person. Mit liv var livsindskrænket og alt virkede ligegyldigt, formålsløst og håbløst, jeg var en facade og livet var anstrengt. Jeg havde prøvet alt, både de autoriserede behandlere, samt den mere alternative behandling for at få det bedre, både fysisk og psykisk. Men psykisk kunne jeg ikke forstå at antidepressiver skulle løse mine problemer og jeg var meget bevidst om, ikke mindst grundet min uddannelse som sygeplejerske, at uden hjælp psykisk og dybere kendskab til mig selv, så ville jeg ikke kunne være der for hverken jeg selv eller min familie, hvis ikke jeg fandt en måde at vende min tankegang på, bryde mine uhensigtsmæssige vaner og reaktionsmønstre samt tage ansvar for mit liv igen. Jeg måtte finde en måde at bryde de selvbegrænsende overbevisninger, indre konflikter samt selvværds- og selvtillidsproblematikken.

Da jeg startede hos Karin var jeg skeptisk, mistroiske og fandt det svært at tro på at hun kunne hjælpe mig, hvad havde hun som de andre ikke havde, men næsten med det samme oplevede jeg en mærkbar forandring i mit liv, og jeg fik løsnet op for de negative symptomer jeg havde og følte mig besværet af, og derved opnåede jeg en øget bevidsthed til min krop, mine følelser og de tanker jeg havde. Jeg oplevede større livsglæde igen, på trods af mine kroniske smerter og min sag i kommunen fortsat er uafklaret, men meningen med livet og friheden oplevede jeg igen og til tider føler jeg mere end før. Og jeg arbejder med at få nemmere ved nære og givende relationer igen, efter at jeg mistede troen på mig selv og mine omgivelser. Nu hver gang jeg mødes med Karin så synes jeg at jeg lære mine potentialer at kende igen, jeg sætter pris på dem igen og arbejder på at bruge dem i min hverdag, omend processen er fortsat undervejs, og jeg tror det er en længerevarende proces, så har Karin hjulpet mig hvor andre ikke har kunnet med hendes empatiske væremåde, og faglige kompetence, som er med til at opbygge min tiltro til den menneskelige side hos mennesket igen, samt når vi mødes så er det rart at vi har så god tid til at tale med hinanden.