Mere om Meditation

Nogle af meditationerne foregår på engelsk, fordi jeg oplever, at der i det engelske sprog, er ord, som klinger og udtrykker følelser på et dybere plan, og derfor medvirker til at fremme en beroligende tilstand i organismen.

 

Vejrtrækningen er redskabet, fordi vores vejrtrækning altid er tilstede og fordi det er vores medfødte og vigtigste reguleringsapparat. Det er ikke menneskeligt muligt at opretholde følelser som angst, frygt, forvirring, uro og stress, hvis man bevarer sit fokus på kroppen og den dybe vejrtrækning. Dyb vejrtrækning er også vores stærkeste og mest effektive redskab, til udskillelse af affaldsstoffer, både kropslige og mentale.

 

For mig er meditation en daglig kontakt med mit indre. Jeg renser og plejer mit psykiske legeme, min sjæl. Ligesom jeg også dagligt, bader og renser mit fysiske legeme, min krop. Det bevirker, at jeg føler mig i bedre form, at jeg har nemmere ved, at bevare overblik og prioritere, hvad der er vigtigst for mig og mit liv. Læs mere om mig her

 

Hvad der opleves under meditationen, er forskelligt, nogle oplever en dyb længsel blive indfriet, andre kan opleve, at dyb sorg dukker op, atter andre oplever sig løftet eller højnet. Glædes- og latterudbrud kan forekomme, tårer- og vredesudbrud kan også forekomme. Tomhed og stilhed kan også forekomme.  Alle følelser og udbrud er velkomne. Jeg oplever hver gang, en ny og dybere forståelse og selvindsigt. Uanset hvilke følelser, som bringes i spil, føler jeg mig lettet og renset efter hver meditation.